O NÁS

Hřiště

 • Správce: David Tomek (tel.: 608 530 737)
 • Majitel: TJ Sokol Třebeš
 • Hřiště založeno: 25.9.1949
 • Kapacita: 500 stojících diváků
 • Hlavní hrací plocha: 103 x 58 metrů (tráva)
 • Vedlejší hrací plocha: 101 x 57 metrů (tráva)
 • Elevská hrací plocha: 60 x 40 metrů (tráva)

Historie

Pramen: Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Archiv obce Třebeš, Pamětní kniha obce 1927 - 1932, Pamětní kniha obce 1932 - 1958; inv. č.
1, 2, kn. č. 1, 2.

1900 - založena TJ Sokol Třebeš pouze jako odbor TJ Sokol Nový Hradec Králové
1905 - TJ Sokol Třebeš se stala samostatnou jednotou
1915 - postaven nákladem Sokola Husův pomník před stavením čp. 32 odevzdán obci
1944 - v dubnu zastavena činnost Sokola
1949 - dostavba nové sokolovny

25.9.1949 - slavnostně otevřena a předána nová sokolovna, tento den sem přenesl Sokol své prapory ze školní tělocvičny, kde cvičil 44 roků. Na stavbě sokolovny a úpravě přilehlého velkého hřiště bylo odpracováno 7 654 brigádnických hodin. Hřiště se nachází na odkoupeném pozemku pí. Marie Novákové , majitelky hostince čp.47. Tento hostinec má smluvně zajištěný veškerý výčep všech nápojů v sokolovně při pořádaných zábavách a veřejných cvičeních. Stavbu projektoval stavitel Alois Tajovský. Sokolovna dostala čp. 148, má parketový malý a velký sál, řadu vysokých oken k východu, vysoký strop, oddělený výklenek s podiem pro jeviště nebo hudbu, vodovod a veškeré příslušenství a byt o 2 menších místnostech pro sokolníka.

Pramen: Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Okresní úřad Hradec Králové, Rejstřík spolkového katastru 1900 - 1945; inv. č. 2493, kart.
č. 1290.

TJ Sokol Třebeš

 • vznikl 30.5.1905
 • zanikl 5.3.1913
 • vznikl 14.12.1922
 • zastavena činnost duben 1944
 • obnovena činnost 1946

Sportovní klub Sparta Třebeš

 • vznikl 3.5.1922
 • zanikl 4.10.1948 (sloučil se s TJ Sokol Třebeš)

Klubová hymna

Sláva nám, sláva nám,
my jsme kluci Třebešáci,
sláva nám, sláva nám,
my jsme kluci ze Třebše.

HEJ!!!

Ve dne spíme, v noci bdíme,
nikoho se nebojíme,
sláva nám, sláva nám,
my jsme kluci ze Třebše.

HEJ!!!

Podle peří poznáš ptáka,
podle ptáka Třebešáka,
sláva nám, sláva nám,
my jsme kluci ze Třebše.

HEJ!!!

Adresa

Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.

 • Školská 734/8, Hradec Králové 11, 500 11
 • IČ: 42193117
 • číslo účtu 1080282339/0800                                            2802470687/2010
 • mapa

Kontakty

Předseda TJ
Josef Michal
603 908 692
josef.michal47@seznam.cz
Předseda oddílu kopané
Martin Zbořil
605 537 217
zboril.fotbal@centrum.cz
Sekretář klubu oddílu kopané
Simona Svobodová
603 415 879
trebeshk@email.cz
Hlavní trenér muži a dorost oddílu kopané
Lukáš Michal
605 300 279
pierskubik79@gmail.com
Hlavní trenér mládeže oddílu kopané
Martin Svoboda
777 892 598
godet13@seznam.cz
Dívčí fotbal
Radka Kozlovská
731 186 739
radka.kozlovska@seznam.cz
Volejbal
Ladislava Bocksteffelová
777 020 653
ladaboc@seznam.cz
Sport pro všechny (cvičení dětí)
Jarmila Černá
732 994 593
cerna.system@seznam.cz