ASPV

Oddíl ASPV

Oddíl ASPV zajišťuje podmínky pro cvičení neregistrovaných cvičenců všech věkových kategorií v malé hale SHT.

Rozpis hodin na školní rok 2023-2024Podmínky členství

Členem oddílu se stává každý, kdo zaplatí členské příspěvky. Z důvodu registrace členů u ČASPV (Česká asociace Sport pro všechny) a ČUS (Česká unie sportu) vyžadujeme sdělení rodného čísla.

Členské příspěvky

 • oddíly Rodiče a děti a Cvičení chlapců a dívek = 600 Kč/pololetí
 • oddíly dospělých = 650 Kč/pololetí
 • Alternativně lze zakoupit permanentku (Majitelé permanentek nejsou členem oddílu) = 400 Kč/10 hodin (vstupů)

Charakteristika

Rodiče a děti

Do cvičení chodí děti 2-5 let s rodiči a získávají pod jejich dohledem a odborným vedením cvičitelek v kolektivu vrstevníků v pohodové atmosféře dovednosti vhodné pro tuto věkovou kategorii, které jsou důležité pro jejich fyzický i rozumový rozvoj. Ke zpestření hodin využíváme bohatou zásobu náčiní a nářadí.

Cvičitelé:

 • Hana Procházková (pohadka.hk@volny.cz, tel. 603 512 497)
 • Eva Vlčková


Cvičení chlapců a dívek

Kluci a holky se mohou těšit na oblíbené míčové hry, ale také na nové a zajímavé hry s pomůckami, pomocí kterých se vyřádí a odreagují. Cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a kladný vztah k pohybové aktivitě. Náplní hodin jsou různorodé sportovní a pohybové hry či aktivity.

Cvičitelé:

 • Martin Ivan (ivanson@seznam.cz)

LADY Style

Posilovací, protahovací i rehabilitační cvičení bez náčiní i s náčiním (overbally, tyče, činky, míčky, posilovací gumy, balanční podložky atd.) pro ženy středního věku. Cvičení pod vedením p. Dědičové (pondělky) zahrnuje aerobní blok, tzn. je vedeno v rychlejším tempu.

Cvičitelé:

 • Marie Dvořáková
 • Vladimíra Dědičová (s.c.v@email.cz)
 • Zdena Horáková

Zdrav. TV a Senior FIT

Cvičení je určeno pro věkovou skupinu 60 a starší. Cvičební jednotka trvá 60 minut, probíhá na gymnastickém koberci. Cvičitelky vycházejí ze cvičení pilates a jógy se zaměřením na protahovací cvičení a mírné posilování. Využívají i různá náčiní (overbally, tyče, činky, míčky, posilovací gumy, balanční podložky atd.). Cvičení pod vedením p. Dědičové (Senior FIT) zahrnuje aerobní blok, tzn. je vedeno v rychlejším tempu.

Cvičitelé:

 • Ludmila Krejčová
 • Vladimíra Dědičová
 • Zdena Horáková
 • Blažena Suntychová
 • Jana Vacková
 • Irena Roztočilová

Muži

Kopaná pro muže střední a vyšší věkové kategorie.

Vedoucí:

 • Robert Havrda